Pagini

31 iulie 2014

PSALMUL 22Al lui David.  

1. Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi. 
2. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit. 
3. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui. 
4. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti. 
5. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat. 
6. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic. 
7. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile.  

29 iulie Iubirea lui Dumnezeu


Nu putem pierde iubirea lui Dumnezeu, nici măcar atunci când ne îndepărtăm de cărare. Ea poate fi respinsă, negată, ascunsă în spatele sentimentului nostru de vinovăţie. Dar orice respingere, orice negare sau vină ascunsă are limite.
Legătura noastră cu iubirea divină poate fi limitată, înăbuşită sau atenuată – dar ea nu poate fi niciodată întreruptă total. Dincolo de toate distorsiunile şi încercările noastre de a ne manipula reciproc, iubirea lui Dumnezeu pentru noi rămâne pură şi nepătată.
Poate că pentru noi e greu să accesăm această iubire, atunci când încercăm să controlăm totul – dar atunci când suntem gata să cedăm şi să ne deschidem inimile, nu este greu să ne reconectăm la ea.

 Cuvinte de înţelepciune pentru fiecare zi
- Paul Ferrini -

28 iulie Iluzii

Iluziile se nasc atunci când încetezi să mai iubeşti o altă persoană, sau pe tine însuţi. Singurul mod de a dizolva iluziile este să începi să iubeşti chiar acum, în acest moment.

 Cuvinte de înţelepciune pentru fiecare zi
- Paul Ferrini -

26 iulie 2014

27 iulie Căutarea de răspunsuri


Aminteşte-ţi că viaţa nu vine într-un ambalaj perfect. Ea are asperităţile ei, ambiguităţile ei şi, vai, misterul ei. Acesta nu este neapărat un lucru rău. E mai bine să continui să pui întrebări, decât să găseşti un răspuns care te face anost, obtuz şi mulţumit de tine.

 Cuvinte de înţelepciune pentru fiecare zi
- Paul Ferrini -

30 iulie Sursa

Cauţi mereu să obţii iubirea de la ceilalţi, fără să-ţi dai seama că iubirea nu vine decât din propria ta conştiinţă. Ea nu are nimic de-a face cu altcineva.
Iubirea vine din dorinţa ta de a nutri gânduri de iubire, de a experimenta simţăminte de iubire şi de a acţiona plin de încredere şi inspirat de iubire.
Sursa iubirii se afla în interiorul propriei tale inimi. Nu aştepta ca alţii să-ţi dea iubirea de care ai nevoie. Nu-i învinovăţi pe alţii pentru că se reţin de la a-ţi dărui iubire.
Tu nu ai nevoie de iubirea lor. Ai nevoie de iubirea ta.

 Cuvinte de înţelepciune pentru fiecare zi
- Paul Ferrini -

31 iulie O nouă paradigmă a relaţiei

Singurul mod de a evita relaţiile co-dependente este de a te împrieteni cu Sinele şi de a-l respecta. Atunci, vei putea construi o relaţie bazată pe adevărul coerenţei de sine.
Aceasta este noua paradigmă a relaţiei.
În vechea paradigmă, angajamentul faţă de sine este viciat de angajamentul faţă de celălalt. În căutarea ta de a satisface pe altcineva, sinele este abandonat. Întrucât sinele abandonat este incapabil de iubire, intrăm într-un cerc vicios al atracţiei şi respingerii.
Orice relaţie autentică trebuie să fie construită pe fundamentul acceptării propriei persoane şi iubirii de tine însuţi. Acesta este actul spiritual primordial – cel care deschide uşa către adevărata intimitate.

 Cuvinte de înţelepciune pentru fiecare zi
- Paul Ferrini -

26 iulie Scânteia


Ignoră lumina dinăuntru şi abia de vei putea vedea în întuneric. Acordă-i însă atenţie şi ea va creşte într-o flacără constantă. Hrăneşte acea flacăra cu fapte pline de amabilitate şi afecţiune şi ea devine un foc strălucitor, o sursă de căldură şi lumina pentru toţi cei care se apropie de ea.

Cuvinte de înţelepciune pentru fiecare zi
- Paul Ferrini -

25 iulie Faptele sunt mai grăitoare decât cuvintele


Viaţa ta e rodul acţiunilor tale. La ce servesc predici minunate, dacă cel care le ţine nu practică ceea ce propovăduieşte? Faptele sunt întotdeauna mai grăitoare decât cuvintele. Oamenii urmează exemplul a ceea ce faci, nu a ceea ce spui.
 Cuvinte de înţelepciune pentru fiecare zi
- Paul Ferrini -

24 iulie 2014

24 iulie Miracole


Miracolele sunt rareori în legătură cu ceea ce s-a petrecut înainte. Ele întrerup continuitatea. Ele aduc neaşteptatul. Aruncă o provocare ipotezelor dominante ale conştiinţei.
Ele îţi cer să-ţi abandonezi perspectiva asupra lumii. Te îndeamnă să renunţi la interpretarea pe care o dai vieţii, în aşa fel încât să poţi vedea posibilităţile de dincolo de ea.
Cuvinte de înţelepciune pentru fiecare zi
- Paul Ferrini -23 iulie 2014

23 iulie Ce vede Dumnezeu


Ego-ul vede printr-un geam întunecat. El vede durerea şi suferinţa, dar trece cu vederea potenţialul pentru evoluţie şi transformare. Vede crima – nu părerea de rău şi deschiderea către iertare. Vede rana – nu vindecarea prin întregire; căderea din graţie – nu mântuirea; crucificarea – nu învierea.
Dumnezeu vede altfel.
Acolo unde ego-ul vede o problemă sau un obstacol, Dumnezeu vede o ocazie de a iubi mai profund.
 Cuvinte de înţelepciune pentru fiecare zi
- Paul Ferrini -

22 iulie 2014

22 iulie Mântuirea este acum


Nu plasa mântuirea în viitor, sau ea nu va veni niciodată. Cere-o acum. Accept-o acum.
Când vine Raiul pe Pământ? Când momentul acesta îţi este de ajuns. Când acest prieten îţi este de ajuns. Când aceste evenimente şi împrejurări sunt de acceptat. Când nu mai doreşti cu ardoare nimic altceva decât ceea ce se afla în faţa ta.

Cuvinte de înţelepciune pentru fiecare zi
- Paul Ferrini -

21 iulie 2014

21 iulie Purtătorul de lumină


A pretinde că eşti un purtător de lumină, înainte de a-ţi înfrunta frica, înseamnă a fi un vindecător nevindecat. Va fi doar o chestiune de timp, până ce vei cădea de pe piedestal.
Un purtător de lumină nu neagă întunericul. El îl îmbrăţişează. Întunericul lui. Întunericul fiecăruia. El are curajul de a trece prin temerile lui, chiar şi atunci când acestea par copleşitoare. Atunci când în tine, sau în oricine altcineva, nu există nimic la care să te temi să priveşti, întunericul nu mai are putere asupra ta. Atunci poţi să păşeşti dincolo de întuneric şi să fii lumină.
 Cuvinte de înţelepciune pentru fiecare zi
- Paul Ferrini

20 iulie 2014

20 iulie A face ceea ce este corect


A face ceea ce este corect, nu-ţi va câştiga întotdeauna prieteni şi influenţă. Uneori, acest lucru rezultă în a fi judecat, ostracizat, bătut închis – sau chiar mai rău.
Iisus a făcut ceea ce era corect şi a fost crucificat. Dar povestea crucificării nu e povestea pedepsirii noastre de către Dumnezeu. Este povestea pedepsirii noastre reciproce şi încercarea ego-ului nostru de a ucide Spiritul din noi.
Această încercare, de a ucide Spiritul din noi, trebuie neapărat să eşueze. La aceasta se referă învierea. Poţi ucide trupul, dar nu poţi ucide Spiritul.
În cele din urmă, dreptatea supravieţuieşte forţei. Vocea adevărului este auzită, de îndată ce frica se domoleşte şi inimile oamenilor se deschid.

Cuvinte de înţelepciune pentru fiecare zi
- Paul Ferrini

19 iulie 2014

19 iulie Adevărata autoritate a inimii tale          Adevărata autoritate este solidă ca o stâncă şi se hrăneşte din ea însăşi. Ea nu are nevoie să câştige aprobarea celorlalţi şi nici nu doreşte să-şi găsească satisfacţie pe seama altora. Ea nu este atrasă în exterior, în dramele celorlalţi – şi nici în interior, în încercarea de a satisface lipsuri şi nevoi personale.            
          Adevărata autoritate a inimii tale te binecuvântează, recunoscându-ţi întregimea şi îi binecuvântează pe ceilalţi văzându-i în deplinătatea lor. Ea nu vede nici o lipsă la ceilalţi sau în sine, deci nu considera că e nevoie să corijeze sau să fie corijată, să salveze sau să fie salvată. În acest fel, ea evită cu abilitate orice formă de agresiune.

Cuvinte de înţelepciune pentru fiecare zi
- Paul Ferrini


17 iulie 2014

18 iulie Libertate şi autoritate           Dacă vrei să fii liber, trebuie să ai curajul de a fi tu însuţi, chiar şi atunci când ceilalţi te judecă sau nu  sunt de acord cu tine. 
           Şi trebuie să respecţi dreptul celorlalţi de a fi cinstiţi cu ei înşişi, chiar şi atunci când ei te provoacă. 
          Nu poţi fi liber dacă permiţi altcuiva să-ţi impună ceva, sau dacă încerci să fii o persoană autoritară pentru altcineva.

Paul Ferrini

*